DISCLAIMER

Impregnerenkunjezelf.nl verleent u hierbij toegang tot het aangebodene binnen onze website(s). Impregnerenkunjezelf.nl behoudt zich daarbij het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover te informeren.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Impregnerenkunjezelf.nl spant zich in om de inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en / of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en / of onjuist is. De aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Impregnerenkunjezelf.nl. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website(s) geldt een voorbehoud van programmeer- en of typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Impregnerenkunjezelf.nl. Voor op de website(s) opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Impregnerenkunjezelf.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Impregnerenkunjezelf.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Impregnerenkunjezelf.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam: Impregnerenkunjezelf.nl
Vestigings- en bezoek adres: 't Kaarnhuus 42, 9356EK Tolbert Nederland (uitsluitend op afspraak)
E-mailadres: info@impregnerenkunjezelf.nl : bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 18:00 uur
KvK-nummer: 77424484
Btw-nummer: NL003199466B08