RETOURBELEID

Wilt u de overeenkomst ontbinden- en of herroepen, bent u niet tevreden over het geleverde product, werkt het product niet, of is het artikel kapot? Dan kunt u het artikel zonder opgaaf van reden binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen terugsturen of ruilen. Voordat u iets terugstuurt, raden wij u aan onze algemene– en onderstaande voorwaarden aandachtig door te nemen:

  1. Artikelen dienen compleet, ongebruikt en onbeschadigd in de originele verpakking aan ons teruggestuurd te worden.
  2. Controle na ontvangst van uw bestelling: controleer direct na ontvangst van uw bestelling of de artikelen onbeschadigd, compleet en volgens de factuur geleverd zijn. Mocht dit niet het geval zijn dient u dit binnen 24 uur na ontvangst via info@impregnerenkunjezef.nl aan ons te melden. Wanneer u de artikelen in gebruik neemt, is de levering geaccepteerd en kan/kunnen deze niet meer geruild of teruggestuurd worden.
  3. Vul binnen 14 dagen onderstaand retour formulier in of stuur een email naar onze klantenservice; info@impregnerenkunjezelf.nl. Na het aanmelden van uw retourzending, ontvangt u de vervolgstappen tijdens de openingstijden van onze klantenservice per e-mail.
  4. Verpak de artikelen zorgvuldig. Plak het verzendadres goed zichtbaar op de doos.
  5. Breng het pakket naar een postkantoor bij u in de buurt. Bij het postkantoor rekent u de verzendkosten af. We vragen u om het verzendbewijs te bewaren. Mochten er nog vragen zijn dan kan u die stellen aan onze klantenservice middels een email te sturen naar info@impregnerenkunjezelf.nl onder vermelding van klacht / retour zending.
  6. Gevolgen van de herroeping: als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering en/of betaling dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, en wij de door ons geleverde goederen in originele staat hebben ontvangen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij gaan niet eerder over tot terugbetaling voordat de artikelen in goede staat zijn ontvangen. U verstuurd de artikelen in ieder geval binnen 14 dagen. Gerekend van de dag dat u aan ons gemeld heeft dat u gebruik maakt van uw recht op ontbinding van de overeenkomst.
  7. Retouradres: 't Kaarnhuus 42 9356EK Tolbert De retourzendingen zijn voor eigen rekening mits de levering vanuit onze kant niet beschadigd is of verkeerd geleverd.
  8. Kosten voor waardevermindering zullen u in rekening gebracht worden als deze onomstotelijk zijn veroorzaakt door gebruik en/of een onzorgvuldige verpakking.